• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KMiW: Laboratorium badania własności akustycznych materiałów


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Mechaniki mi Wibroakustyki
D1, niski parter, pom. 08, 09 i 09A; III p. p. 301
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 40
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 15
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Laboratorium składa się z dwóch stanowisk dydaktycznych : do badania fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku metodą fali stojącej ( tzw. Rura Kundta) oraz do badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych (zespół zespolonych komór pogłosowych ) materiałów i przegród stosowanych w projektowaniu zabezpieczeń wibroakustycznych. W jednej z komór zespolonych można też prowadzić badania pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku.W laboratorium odbywają się ćwiczenia z przedmiotów specjalistycznych z zakresu wibroakustyki i inżynierii akustycznej, szczególnie w przedmiotach: „Materiały dźwiękochłonne i dźwiękoizolacyjne” , „Akustyka pomieszczeń”.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Wymienione stanowiska służą do określania właściwości akustycznych materiałów stosowanych jako wykładziny dźwiękochłonne rdzenie dźwiękochłonne w przegrodach dwuściennych, przegrody dźwiękoizolacyjne i dźwiękochłonno-izolacyjne w różnego typu zabezpieczeniach przeciwhałasowych. Badania szczególnie dotyczą nowych materiałów (między innymi odpadowych) mogących mieć zastosowanie jako materiały pochłaniające dźwięk lub charakteryzujące się odpornością na przenikanie fali dźwiękowej. Zaletą stanowiska do badań izolacyjności akustycznej przegród, jest wielkość otworu pomiarowego (2m x 1 m) – próbka przegrody ma stosunkowo małą powierzchnię, co ma znaczenie przy badaniu nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych przegród. Określanie właściwości pochłaniania dźwięku przez nowe materiały rozpoczyna się od badania fizycznego współczynnika pochłaniania dźwięku. Jest to badanie wstępne służące do ewentualnego zakwalifikowania badanego materiału do dalszych badań. Próbki materiałów stanowią krążki o średnicy 10 cm i 3 cm. Wyniki badań na rurze Kundta potwierdzające właściwości dźwiękochłonne materiału, stanowią podstawę do przeprowadzenia badań pogłosowego współczynnika pochłaniania dźwięku. W tym badaniu próbka badanego materiału musi mieć łączną powierzchnię 10 m2.
Oferta usługowa:
1. Badanie izolacyjności akustycznej właściwej przegród typu: elementy ścienne ekranów akustycznych, różnego rodzaju płyty pojedyncze i warstwowe stosowane w zabezpieczeniach przeciwhałasowych, szyby zespolone i okna, lekkie elementy przegród ściennych stosowanych wewnątrz hal przemysłowych i w budownictwie;
2. Badanie skuteczności akustycznej tłumików hałasu, krat wentylacyjnych, kanałów wentylacy6jnych i innych elementów wymagających określenia skuteczności akustycznej.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Jan Sikora, tel. wew. 36-21,
kom. (502)382-491,
e-mail: jsikora@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza