• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KMiW: Laboratorium Wibroakustyki – Akredytowane przez PCA Laboratorium Wzorcujące AP 022


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
D1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Posiada akredytację
Możliwości badawcze/pomiarowe:
1. poziom ciśnienia akustycznego (w odniesieniu do 20 mPa)
a. mierniki poziomu dźwięku (0 ÷ 140) d Bw zakresie częstotliwości20 Hz ÷ 20 kHz 0,2 dB - niepewność wskazania miernika przy częstotliwości wzorcowania
b.mierniki poziomu dźwięku w polu swobodnym (wyznaczanie charakterystyk kierunkowości), (0 ÷ 140) dB w zakresie częstotliwości200 Hz ÷ 20 kHz
0,2 dB; 0,3 dB; 0,5 dB; 0,8 dB odpowiednio niepewność w zakresie częstotliwości:[0,20÷1] kHz; (1 ÷ 4] kHz; (4 ÷ 8] kHz; (8 ÷ 20] kHz
c. mierniki poziomu dźwięku w polu swobodnym (wyznaczanie częstotliwościowych charakterystyk korekcyjnych )
(0 ÷ 140) dB w zakresie częstotliwości 200 Hz ÷ 20 kHz,
0,2 dB; 0,3 dB; 0,6 dB; odpowiednio niepewność w zakresie częstotliwości:[0,20÷1] kHz; (1 ÷ 10] kHz; (10 ÷ 20] kHz
2. poziom skuteczności ciśnieniowej względem 1 V/Pa
a. mikrofony pomiarowe (poziom skuteczność)
(-40 ÷ -25) dB przy częstotliwości 250 Hz; 0,08 dB
b. mikrofony pomiarowe (charakterystyka częstotliwościowa)
(20 Hz ÷ 1] kHz; (1 kHz ÷ 10] kHz (10 kHz ÷ 20] kHz;
odpowiednio 0,1 dB; 0,2 dB; 0,3 dB - metoda pobudnika elektro-statycznego
3. tłumienie względne
a. filtry pasmowe oktawowe i 1/3 oktawowe (0 ÷ 100) dB
w zakresie częstotliwości środkowych filtrów 20 Hz ÷ 20 kHz
0,1 dB - niepewność wyznaczania tłumienia w paśmie przepustowym
Oferta usługowa:
Wzorcowanie przyrządów do pomiarów akustycznych; kalibratorów akustycznych, mikrofonów pomiarowych, mierników poziomu dźwięku, filtrów pasmowych.
Dodatkowe informacje:
Oprócz wzorcowania przyrządów do pomiarów akustycznych metodami elektrycznymi, Laboratorium Wibroakustyki jako jedyne w Polsce posiada akredytację na wzorcowanie mikrofonów i mierników poziomu dźwięku w polu swobodnym. Badania te są konieczne na etapie projektowania i zatwierdzania typu nowo powstających przyrządów.
Osoba kontaktowa:
Kierownik Laboratorium dr inż. Wiesław Wszołek, 617-35-12, wwszolek@agh.edu.plZ-ca Kierownika Laboratorium dr inż. Grażyna Wszołek, 617-36-18, wszolek@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza