• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

KMiW: Laboratorium badań akustycznych - komora bezechowa mała (pomieszczenie specjalistyczne)


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki
D1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 220
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 1
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki – 2 (grupa 15 osób)
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – 9 (grupa 15 osób)
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej – 5 (grupa 8 osób)
Kursy audioprotetyki organizowany przez Katedrę Mechaniki i Wibroakustyki – 1 grupa (15 osób)
Możliwości badawcze/pomiarowe:
1. Akustyka mowy – badanie sygnału mowy (rozpoznawanie mówcy, rozpoznawanie treści, badanie deformacji i patologii mowy).
2. Akustyka słuchu – badania audiometryczne.
3. Wzorcowanie mikrofonów w polu swobodnym.
4. Badanie mierników poziomu dźwięku w polu swobodnym.
5. Badanie charakterystyk przetworników elektroakustycznych (np głośniki).
6. Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej małych obiektów (np komputerów i urządzeń elektrotechniczne).
Oferta usługowa:
Oferta usługowa zawiera się w możliwościach badawczych/pomiarowych pomieszczenia podanych powyżej.
Osoba kontaktowa:
Odpowiedzialny za laboratorium: Dr inż. Wiesław Wszołek – tel. 35-12 wwszolek@agh.edu.pl
Kontakt z osobami realizującymi badania:
Dr inż. Grażyna Wszołek – tel. 36-18 wszolek@agh.edu.pl (pkt 2, 3, 4, 6)
Dr inż. Maria Wykowska – tel. 35-07 wykowska@agh.edu.pl (pkt 2)
Dr inż. Wiesław Wszołek – tel. 35-12 wwszolek@agh.edu.pl (pkt 1, 6)
Dr inż. Tadeusz Wszołek – tel. 35-12 twszolek@agh.edu.pl (pkt 5, 6)
Dr inż. Henryk Łopacz – tel. 36-17 lopacz@agh.edu.pl (pkt 4)
Dr inż. Maciej Kłaczyński – tel. 36-33 mklaczyn@agh.edu.pl (pkt 1, 3, 4)

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza