• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium badań materiałów budowlanych i ceramicznych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
B-6
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Posiada akredytację
Możliwości badawcze/pomiarowe:
-skład ziarnowy – metoda przesiewania (do 63 mm),
-wytrzymałość na ściskanie (zakres wielkości obciążenia: 0,15 MN - 3 MN),
-wytrzymałość na zginanie ( zakres wielkości obciążenia: 5 kN - 100 kN),
-wytrzymałość na rozłupywanie (zakres wielkości obciążenia: 0,15 MN do 3 MN),
-nasiąkliwość ceramicznych materiałów budowlanych (betonu, elementów murowych ceramicznych, elementów murowych silikatowych): do 50%,
-gęstość (10 – 2500 kg/m3),
-odporność na działanie mrozu ceramicznych materiałów budowlanych (minimalna temperatura: - 25 C),
-kształt i wymiary (do 1100 mm),
-współczynnik przewodzenia ciepła: (0,02 W/mK – 0,5 W/mK)
-ścieralność elementów nawierzchni drogowych metodą szerokiej tarczy: (dokładność pomiaru 0,1 mm)
- odporność na działanie środków odladzających
Oferta usługowa:
Badanie wybranych cech użytkowych surowców i materiałów budowlanych ceramicznych:
-kruszywa mineralne i sztuczne,
-beton zwykły i beton komórkowy,
-elementy ścienne ceramiczne i silikatowe,
-wyroby dekarskie,
-materiały izolacyjne,
-drobnowymiarowe elementy drogowe,
-spoiwa mineralne,
Dodatkowe informacje:
Laboratorium na większość cech posiada akredytację PCA
Osoba kontaktowa:
dr inż. Waldemar Pichór
tel. 23-33
pichor@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza