• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia Syntezy Nowych Materiałów


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Technologii Paliw
B-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 1
Średnia liczba studentów/rok: 120
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Studia dzienne, III rok, Wydział Paliw i Energii, ok. 90 studentów w grupach 2 osobowych. Studia dzienne, IV rok, spec. Ochrona środowiska w energetyce i przemyśle chemicznym, Wydział Paliw i Energii, ok. 30 studentów w grupach 2 osobowych
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Stanowiska do syntez metodami anaerobowymi (linia Schlenka), komora sucha (Dry Box) do operacji z próbkami reaktywnymi, spektrometr podczerwieni FT-IR, wirówka do rozdzielania emulsji, stanowisko do destylacji rozpuszczalników wykorzystywanych w syntezach, piec rurowy do piroliz (do 1300°C).
Oferta usługowa:
Syntezy beztlenowe, operacje związane z wykorzystaniem komory suchej, pomiary próbek substancji organicznych i nieorganicznych metodą spektroskopii w podczerwieni.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Mariusz Drygaś,
tel. (012) 617 25 78
E-mail: madrygas@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza