• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium chromatografii gazowej oraz pirolizy i zgazowania paliw stałych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Energetyki i Paliw
Katedra Technologii Paliw
B-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 340
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 12
Działalność dydaktyczna i naukowa:
IV rok, Wydział PiE; 3 grupy 10-cio osobowe
IIIrok, Wydział PiE; 8 grup 10-cio osobowe
IVrok, studia zaoczne,Wydział PiE, 3 grupy 10-cio osobowe
III rok MSE; 7 grup 10-cio osobowych
prace dyplomowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Analiza właściwości paliw gazowych i ciekłych. Badania pirolizy paliw stałych, biomasy i odpadów organicznych. Badania kinetyki zgazowania paliw stałych, biomasy i odpadów organicznych
Oferta usługowa:
Badania właściwości paliw gazowych i ciekłych
Badania kinetyki pirolizy i zgazowania paliw stałych, biomasy i odpadów organicznych
Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Osoba kontaktowa:
Dr Stanisław Porada
tel: 012/6173890
E-mail: porada@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza