• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium syntez i badań krzemianów


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych
B-6
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 90
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 8
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Praca magisterskie (WIMiC AGH, Technologia Chemiczna i Inżynieria materiałowa, rok V, 1 grupa, 10 osób)
Nieorganiczne materiały jonowo-kowalencyjne (WIMiC AGH, Technologia Chemiczna i Inżynieria materiałowa, rok V, 1 grupa, 25 osób)
Spektroskopia optyczna jako metoda analityczna (WIMiC AGH, Technologia Chemiczna, rok V, 1 grupa, 30 osób)
Przedmiot specjalistyczny: materiały dla ochrony i kształtowania środowiska. (WIMiC AGH, Technologia Chemiczna i Inżynieria materiałowa, rok V, 1 grupa, 10 osób)
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Możliwość badania wielkości, kinetyki i mechanizmów sorpcji kationów metali na zeolitach i smektytach.
Możliwość kontrolowanej obróbki termiczna materiałów krzemianowych w przedziale temperatur 20-1750 C.
Oferta usługowa:
Kontrolowana obróbka termiczna materiałów ceramicznych w atmosferze powietrza do 1750 C, syntezy zol-żel.
Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Osoba kontaktowa:
Dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa
23 40
mozgawa@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza