• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium cienkich warstw i powłok


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych
B-6
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 50
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 6
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Prace magisterskie (WIMiC AGH, Technologia Chemiczna i Inżynieria Materiałowa,
Rok V, 1 grupa, 6 osób)
Dyfrakcja rentgenowska (XRD) w analizie fazowej (WIMiC AGH, Technologia Chemiczna i Inżynieria Materiałowa,
Rok V, 1 grupa,15 osób)
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Możliwość przygotowania zoli o złożonym składzie chemicznym, stabilnych w czasie (również z zastosowaniem mikroprocesowego dezintegratora ultradźwiękowego)
Możliwość nanoszenia powłok na podłoża metaliczne, ceramiczne, węglowe itd. metodami zol-żel i elektroforezy.
Możliwość kontrolowanej obróbki termicznej (w powietrzu lub w argonie, temperatura do 1100oC).
Oferta usługowa:
Przygotowanie zoli o złożonym składzie chemicznym.
Nanoszenie powłok na różnorodne podłoża metodami zol-żel i elektroforezy.
Obróbka termiczna materiałów w atmosferze powietrza lub argonu.
Termostatowanie próbek w SBF
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Magdalena Rokita
Tel. 012 617 2395
e-mail: rokita@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza