• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Geoenergetyki


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii
A-4 boks
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badania efektywności pomp ciepła, badania parametrów technologicznych eksploatacji otworowych wymienników ciepła, badania efektywności magazynowania ciepła w górotworze, efektywność wymiany ciepła w wymiennikach otworowych, efektywność wymiany ciepła z górotworem, efektywność magazynowania ciepła (np. odpadowego).
Wartości mierzone: temperatury w górotworze (do głębokości 78 m p.p.t.) (zakres +50 - -10 oC, dokł. 0,1 oC), temperatury nośnika ciepła (zakres +50 - -10 oC, dokł. 0,1 oC), strumienie objętości nośnika ciepła (zakres 0-5 m3/h, dokł. 0,01 m3/h), moce grzewczo-chłodnicze (0-30 kW, dokł. 0,05 kW), energia cieplna (dokł. 0,1 kWh)
Oferta usługowa:
Testy reakcji termicznej (TRT) otworowych wymienników ciepła
Testy hydrauliczne otworowych wymienników ciepła
Opracowanie parametrów pracy układu wymienników otworowych dla cyklicznej i równoległej pracy w trybach grzewczym, chłodniczym i grzewczo-chłodniczym.
Określanie mocy grzewczej wymienników otworowych w zależności od ich wymiarów geometrycznych, konstrukcyjnych oraz geologii a także efektywności w zakresie ilości pozyskiwanej/magazynowanej energii cieplnej.

Dodatkowe informacje:
Laboratorium w budowie

Laboratorium będzie ukończone w 2008 roku i rozpocznie pełną pracę, polegającą na wykonywaniu badań ciągłych
Osoba kontaktowa:
dr inż. Tomasz Śliwa
tel. 12/617-37-84
sliwa@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza