• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Geofizyki Stosowanej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Katedra Inżynierii Naftowej
A-1
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 7
Średnia liczba studentów/rok: 200
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 35
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Dydaktyka: WWNiG; Górnictwo i Geoinżynieria - II-V rok
Nauka: Badania porowatościowe próbek skał
Badania gęstościowe próbek skał
Badania elektrycznych właściwości skał i płynów
Badania prędkości rozchodzenia się podłużnej i poprzecznej fali sprężystej
Badania potencjałów dyfuzyjno – adsorpcyjnych próbek skał
Badania termicznych własności skał

Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badania porowatościowe próbek skał (porowatości ogólnej i efektywnej).
Badania wybranych elektrycznych właściwości skał i płynów (14 parametrów) m. in.: impedancji, pojemności, indukcyjności, przesunięcia fazowego, tangensa kąta stratności, oporności, konduktancji - w zakresie częstotliwości sygnału pomiarowego 42 Hz – 5 MHz
Oferta usługowa:
Kompleksowe badania zbiornikowych właściwości próbek skał
Osoba kontaktowa:
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Twardowski
tel. 12/617-22-24
e-mail:

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza