• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Fizykochemi Płynów Wiertniczych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii
A-4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badania fizykochemicznych właściwości płynów wiertniczych.
Analiza ilościowa substancji w roztworach wodnych.
Spektofotometria UV-Vis.
Reometria płynów wiertniczych.
Oferta usługowa:
Współpraca z przemysłem.
Projekty badawcze w ramach KBN
Osoba kontaktowa:
Dr Lucyna Czekaj
tel. 12/617-21-90
e-mail: lczekaj@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza