• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium biomateriałów


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Biomateriałów
A-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 50
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 16
Działalność dydaktyczna i naukowa:
1.Przedmiot Materiały dla Medycyny (laboratorium), V rok studiów dziennych na kierunku inżynieria materiałowa, 2 grupy laboratoryjne po 10 studentów
2.Studia Podyplomowe ‘Biomateriały – Materiały dla Medycyny’, 2 grupy laboratoryjne po 12 studentów
3.Realizacja prac dyplomowych, V rok studiów dziennych na kierunku inżynieria materiałowa, 10 studentów
Możliwości badawcze/pomiarowe:
1.Ocena właściwości biomateriałów w warunkach in vitro (płyny fizjologiczne).
2.Otrzymywanie biomateriałów polimerowych i kompozytowych.
3.Otrzymywanie cienkich filmów metodą spin-coating
Oferta usługowa:
1.Otrzymywanie biomateriałów polimerowych i kompozytowych.
2.Otrzymywanie cienkich filmów metodą spin-coating
3.Ocena właściwości biomateriałów w warunkach in vitro (płyny fizjologiczne)
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Elżbieta Pamuła
Tel. 48 12 617 44 48
Fax. 48 12 617 33 71
e-mail: epamula@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza