• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium badań powierzchni


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Biomateriałów
A-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 60
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 3
Działalność dydaktyczna i naukowa:
1.Przedmiot Polimery (laboratorium), III rok studiów dziennych na kierunku inżynieria materiałowa, 6 grup laboratoryjnych po 6 studentów
2.Studia Podyplomowe ‘Biomateriały – Materiały dla Medycyny’, 4 grupy laboratoryjne po 6 studentów
Możliwości badawcze/pomiarowe:
1.Badania topografii powierzchni materiałów polimerowych, metalicznych, ceramicznych i kompozytowych za pomocą mikroskopu sił atomowych, analiza chropowatości i parametrów teksturalnych.
2.Badania kąta zwilżania materiałów metodą siedzącej kropli.
3.Wyznaczanie energii powierzchniowej materiałów.
Oferta usługowa:
1.Badania tekstury materiałów za pomocą mikroskopu sił atomowych (AFM)
2.Badania zwilżalności i energii powierzchniowej materiałów
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Elżbieta Pamuła
Tel. 48 12 617 44 48
Fax. 48 12 617 33 71
e-mail: epamula@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza