• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium materiałów kompozytowych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Biomateriałów
B-6
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 270
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 40
Działalność dydaktyczna i naukowa:
1.Studia Podyplomowe ‘Biomateriały – Materiały dla Medycyny’, 2 grupy laboratoryjne po 12 studentów, studia dzienne
2.Przedmiot Materiały dla Medycyny (laboratorium), V rok studiów dziennych na kierunku inżynieria materiałowa, 2 grupy laboratoryjne po 10 studentów, studia dzienne
3.Przedmiot Kompozytowe Materiały Wielofunkcyjne, Studia Magisterskie Uzupełniające – Inżynieria Materiałowa, I rok, 3 grupy laboratoryjne po 8 studentów, studia zaoczne
4.Tworzywa Sztuczne w Ceramice, Studia Magisterskie Uzupełniające – Inżynieria Materiałowa, I rok, 3 grupy laboratoryjne po 8 studentów, studia zaoczne
5.Inżynieria Biomedyczna – II rok Materiałoznawstwo, 12 grup laboratoryjnych po 8 studentów, studia dzienne
6.Polimery III rok, Inżynieria Materiałowa, 8 grup laboratoryjnych po 8 studentów, studia dzienne
7.Realizacja prac dyplomowych, V rok studiów dziennych na kierunku inżynieria materiałowa, 18 studentów, studia dzienne
8.Realizacja prac doktorskich – 5 doktorantów
Możliwości badawcze/pomiarowe:
1.Badania właściwości mechanicznych materiałów polimerowych, ceramicznych, metalicznych, węglowych i kompozytowych.
2.Ocena mikrostruktury i topografii materiałów.
3.Badanie właściwości elektrycznych włókien w zakresie temp. od ciekłego azotu do 100oC.
4.Badanie właściwości elektrycznych materiałów w podwyższonych temperaturach.
5.Badania odporności na zmęczenie materiałów.
6.Badania przewodnictwa cieplnego materiałów.
7.Wytwarzanie włókien.
8.Wytwarzanie nanokompozytów.
9.Wytwarzanie kompozytów włóknistych.
10.Wytwarzanie kompozytów polimerowych, ceramicznych i węglowych.
11.Badania chropowatości.
Oferta usługowa:
1.Badania właściwości mechanicznych materiałów w warunkach statycznych i dynamicznych.
2.Wytwarzanie prototypów materiałów kompozytowy dla zastosowań w technice i medycynie
3.Badania chropowatości powierzchni
Osoba kontaktowa:
dr inż. Teresa Gumuła
Tel. 48 12 617 24 98
Fax. 48 12 617 33 71
e-mail: tgumula@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza