• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia przetwórstwa kompozytów polimerowych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Biomateriałów
B-6
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 2
Średnia liczba studentów/rok: 28
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Realizacja prac magisterskich na WIMiC
Zajęcia w ramach studiów podyplomowych „Biomateriały – materiały dla medycyny”

Możliwości badawcze/pomiarowe:
Możliwość otrzymywania próbek polimerowych i kompozytowych metodą wtrysku.

Osoba kontaktowa:
Dr inż. Barbara Szaraniec
12-617-46-35
szaran@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza