• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia spektrometrii jądrowej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej
D10
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pomiar naturalnych i sztucznych nuklidów promieniotwórczych w próbkach materiałów stałych, ciekłych i gazowych.Próbki stałe i ciekłe - nuklidy gamma-promieniotwórcze: niepewność pomiaru jest zależna od aktywności próbki i oznaczanego nuklidu i wynosi od 3% do 10%; zakres pomiaru od Bq/kg do kilku tysięcy Bq/kg.Próbki ciekłe: niepewność jest różna dla poszczególnych naturalnych izotopów uranu, radu i ołowiu wynosi od 3% do 15%; zakres pomiaru - od kilku mBq do kilku tysięcy Bq. Pomiar stężenia radonu w powietrzu: dokładność wynosi około 10%; zakres pomiaru - od kilku Bq/m3 do kilkuset kBq/m3.
Oferta usługowa:
Pomiar aktywności naturalnych i sztucznych nuklidów gamma-promieniotwórczych w wszelkiego rodzaju próbkach stałych i ciekłych. Orzeczenia o spełnianiu przez materiały budowlane wymogów Prawa Atomowego (stężenia K-40, Ra-226, Th-232), o spełnianiu przez produkty żywnościowe wymogów Prawa Atomowego i wymogów unijnych (Cs-137).Pomiar naturalnej promieniotwórczości próbek wód (pomiar całkowitej aktywności promieniowania alfa, beta, zawartości izotopów uranu, radu, zawartości ołowiu Pb-210, strontu Sr-90 i radonu Rn-222).Pomiar stężenia radonu w powietrzu w budynkach (mieszkania, biura).w powietrzu atmosferycznym i glebowym.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Paweł Jodłowski
tel. (012)6172972. email: jodlowski@novell.ftj.agh.edu.pl
dr inż. Nguyen Dinh Chau
tel. (012)6173778. email: chau@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza