• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia badań strukturalnych

Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej
D10
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Laboratorium dysponuje dyfraktometrem (XPert) umożliwiający prowadzenie efektywnych badań struktury materiałów: krystalicznych, amorficznych, polimerów, cienkich warstw, itp., w temperaturze pokojowej. Zwierciadło Göbla, w które jest wyposażony dyfraktometr, nie tylko znacznie zwiększa efektywność pomiarów, ale daje możliwość prowadzenia pomiarów metodą „grazing incidence”. Prowadzone są badania naprężeń w materiałach polikrystalicznych.

Mikroskop sił atomowych (Agilent 5500) pozwala prowadzić badania powierzchni w skali manometrycznej: określić topografię, skład fazowy oraz powierzchniowy rozkład pola elektrostatycznego i magnetycznego. Badania mogą być prowadzone w kontrolowanej temperaturze (od -5oC do 250oC) i atmosferze gazowej lub w cieczy.

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza