• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Magnetometr VSM


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Fizyki Ciała Stałego
CI
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pomiar pętli histerezy, namagnesowania nasycenia, pozostałości magnetycznej, pola koercji, podatności magnetycznej, krzywej magnesowania pierwotnego, namagnesowania w funkcji temperatury od 4.2 K do 300K, namagnesowanie w funkcji czasu, zależności namagnesowania od kąta względem pola magnetycznego. Pomiar w zakresie od 510-6 do 103 emu ze stałymi czasowymi 0.1, 0.3 1, 3, i 10 s, w polu magnetycznym do 1.2 T. Możliwość pomiaru próbek proszkowych, ceramicznych i monokryształów.
Osoba kontaktowa:
dr Waldemar Tokarz, tel. 29-02, tokarz@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza