• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium spektroskopii mössbauerowskiej 1


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Fizyki Medycznej i Biofizyki
D10
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
(1) Rejestracja widm mössbauerowskich na jądrach 57Fe oraz 119Sn w zakresie temperatur 4 – 1000 K, oraz w zewnętrznym polu magnetycznym  7 T.
(2) Obróbka termiczna próbek w piecu próżniowym w zakresie temperatur do 1200 K
(3) Wykonywanie zgładów próbek.
Oferta usługowa:
Analiza fazowa próbek zawierających żelazo i/lub cynę z możliwością określenia względnego udziału poszczególnych faz z dokładnością  1%.
Dodatkowe informacje:

Osoba kontaktowa:
Prof. Stanisław M. Dubiel

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza