• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium rezonansu elektronowego, podatności i oporności


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Fizyki Ciała Stałego
CI
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
1. Pomiary Elektronowego Rezonansu Magnetycznego dla para- i ferromagnetyków (EPR i FMR),
2. Pomiary zmiennoprądowej podatności magnetycznej oraz pomiary zmiennoprądowej oporności i magnetooporności
Oferta usługowa:
Pomiary na zewnątrz według priorytetu: 1) współpraca naukowa – wspólne publikacje, 2) pomiary usługowe –odpłatnie w razie wolnych „mocy przerobowych”.
Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Osoba kontaktowa:
Prof. Andrzej Kołodziejczyk strona www wydziału
Dr Wiesław Woch strona www wydziału

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza