• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium pomiarów własności fizycznych materiałów i magnetycznego rezonansu jądrowego


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Fizyki Ciała Stałego
CI
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pomiary zależności temperaturowych: namagnesowania, podatności magnetycznej, ciepła właściwego, przewodnictwa elektrycznego i cieplnego, magnetooporu i własności termoelektrycznych materiałów w zakresie temperatur 2-400K (magnetometria - do 1000K). Badania zależności tych własności od natężenia pola magnetycznego 0-9 Tesli. Badania właściwości materiałów magnetycznych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego: pomiary widm echa spinowego i czasów relaksacji.
Oferta usługowa:
brak
Osoba kontaktowa:
Prof. dr hab. Czesław Kapusta, 012-617-2554, 2946, kapusta@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza