• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium pomiarów ciepła właściwego i oporu elektrycznego


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Fizyki Ciała Stałego
CI
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pomiar ciepła właściwego próbek litych (m=10-1000mg, rozmiar liniowy <10mm) techniką adiabatyczną w zakresie temperatur 55-300K

Pomiar oporu elektrycznego R (R<10M) próbek litych techniką zmiennoprądową w zakresie temperatur 12-330K
Oferta usługowa:
brak
Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Osoba kontaktowa:
dr hab. inż. Andrzej Kozłowski (kozlow@agh.edu.pl, tel. 3819),
dr hab. Zbigniew Tarnawski (tarnawsk@agh.edu.pl, tel. 3819),

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza