• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium fotoemisjii elektronowej ARUPS


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Fizyki Ciała Stałego
CI
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Posiada akredytację
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pomiary widma fotoemisji elektronowej z pasma walencyjnego ciał stałych przy użyciu promieniowania ultrafioletowego metodą ARUPS w celu wyznaczania pasmowej struktury
elektronowej ciał stałych.
Oferta usługowa:
Pomiary na zewnątrz według priorytetu: 1) współpraca naukowa – wspólne publikacje, 2) pomiary usługowe –odpłatnie w razie wolnych „mocy przerobowych”.
Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Dodatkowe informacje:
Laboratorium działa 5 lat. Jest obecnie dofinansowywane i modernizowane – w najbliższym czasie będzie zrealizowany zakup źródła promieniowania X z podwójną anodą Al./Mg- K w celu uruchomienia metody XPS (ang. X-ray Photoemission Spectroscopy). Laboratorium wtedy zmieni skrót na ARUPS/XPS.
Osoba kontaktowa:
Prof. Andrzej Kołodziejczyk strona www wydziału

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza