• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium dyfraktometrii rentgenowskiej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Fizyki Ciała Stałego
CI
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Pomiary dyfraktogramów próbek polikrystalicznych w zakresie temperatur 4-400 K; określanie składu fazowego i temperaturowych zmian struktury.
Osoba kontaktowa:
Dr Janusz Przewoźnik

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza