• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Płynów Wiertniczych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii
A-4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 15
Średnia liczba studentów/rok: 250
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 20
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Dydaktyka: WWNiG, Górnictwo i Geoinżynieria - III i IV rok
Nauka: Badania związane z technologią płynów wiertniczych
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Aparatura zgromadzona w laboratorium umożliwia przeprowadzenie kompleksowych badań związanych z technologią płynów wiertniczych, zarówno w warunkach laboratoryjnych jak również w symulowanych warunkach otworowych:
- opracowywanie nowych receptur płynów wiertniczych
- badania parametrów reologicznych i filtracji płynów wiertniczych w warunkach standardowych oraz w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia
- badania smarności płynów wiertniczych
- badania korozyjności płynów wiertniczych
- badania biodegradacji płynów wiertniczych
Oferta usługowa:
W laboratorium można prowadzić badania dotyczące:
pomiarów parametrów technologicznych cieczy stosowanych w przemyśle oraz
opracowania nowych rodzajów płynów wiertniczych.
Badania wykonywane są zgodnie z obowiązującymi normami PN, API, OCMA
Osoba kontaktowa:
Prof. dr hab. inż. Danuta Bielewicz
tel. 12/617-22-17
bielewic@wnaft.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza