• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Geoinżynierii II


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii
A-4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Posiada akredytację
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 6
Średnia liczba studentów/rok: 150
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 10
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Dydaktyka: WWNiG; Górnictwo i Geoinżynieria - II, III, IV, V rok
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W laboratorium istnieje możliwość określania parametrów fizycznych i geotechnicznych gruntów spoistych i niespoistych.
Oferta usługowa:
Oznaczanie wartości niektórych parametrów fizycznych i geotechnicznych gruntów spoistych i niespoistych.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Mirosław Rzyczniak
tel. 012/617-22-05

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza