• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Geoinżynierii I


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii
A-4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 15
Średnia liczba studentów/rok: 200
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 20
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Dydaktyka: WWNiG; Górnictwo i Geologia - III i IV rok
Możliwości badawcze/pomiarowe:
W Laboratorium Geoinżynierii możliwe jest przeprowadzenie następujących badań:
1. pomiar współczynnika filtracji lub przepuszczalności gruntów,
2. określenie stanu gruntów,
3. określenie modułów ściśliwości gruntów,
4. pobieranie próbek gruntów i sondowanie,
5. określenie parametrów reologicznych cieczy i cementów,
6. określenie podstawowych parametrów zaczynów cementowych,
7. określenie podstawowych parametrów kamienia cementowego,
Oferta usługowa:
Badania gruntów, zaczynów cementowych i kamienia cementowego opisanymi powyżej przyrządami zgodnie z podanymi możliwościami badawczymi.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Dariusz Knez
tel. 012-617-37-84
e-mail: knez@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza