• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Ochrony Środowiska I


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Katedra Złóż Węglowodorów i Kształtowania Środowiska
A-4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 35
Średnia liczba studentów/rok: 300
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 16
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Dydaktyka: WWNiG; Górnictwo i Geologia - I i III rok - studia niestacjonarne
WWNiG; Górnictwo i Geologia - III i IV rok - studia stacjonarne
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Analiza fizykochemiczna wód i ścieków. W ramach tych badań wykonywane są analizy wagowe, miareczkowe i instrumentalne wód i ścieków. Oznacza się w zawartość wapnia, magnezu, wodorowęglanów, chlorków, siarczanów, jodków oraz wartości utlenialności. Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu chemii ogólnej. Koagulacja zawiesin mineralnych, usuwanie zanieczyszczeń z wód na adsorbentach.
Oferta usługowa:
Analiza fizykochemiczna wód powierzchniowych oraz podziemnych, w tym również mineralnych.
Tematy badawcze realizowane w laboratorium:
Osoba kontaktowa:
Dr Aleksandra Lewkiewicz-Małysa
tel. 012/617-22-26
e-mail:
Mgr inż. Krystyna Roszczynialska
tel. 012/617-37-75
e-mail:

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza