• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Ochrony Środowiska II


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Katedra Złóż Węglowodorów i Kształtowania Środowiska
A-4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 4
Średnia liczba studentów/rok: 120
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 4
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Dydaktyka: WWNiG; Górnictwo i Geologia, III rok
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badanie stanu środowiska gruntowo-wodnego na zawartość związków węglowodorowych w tym substancji toksycznych i wybuchowych. Badanie klimatu akustycznego w rejonie instalacji przemysłowych i komunalnych.
Oferta usługowa:
Badanie stanu środowiska gruntowo-wodnego w rejonie obiektów eksploatacji, magazynowania, dystrybucji paliw płynnych i przeróbki ropy naftowej. Badanie geochemiczne dotyczące koncentracji węglowodorów w powietrzu gruntowym.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Jan Macuda
tel. 012/617-22-26
e-mail:
Mgr inż. Renata Rogowska-Kwas
tel. 012/617-37-75
e-mail: kwas@wnaft.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza