• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Eksploatacji Otworowej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Katedra Inżynierii Naftowej
A-4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 16
Średnia liczba studentów/rok: 270
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 16
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Dydaktyka: WWNiG; Górnictwo i Geologia - III, IV i V rok
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Wykonuje się pomiary własności fizycznych badanych skał (przepuszczalności absolutnej, porowatości efektywnej, zawartość węglowodorów w rdzeniach, współczynnika odropienia złoża) oraz pomiary własności fizycznych badanych płynów złożowych (lepkości i innych własności reologicznych, gęstości, napięcia powierzchniowego na granicy faz).
Ponadto wykonuje się badania zawartości ropopochodnych w wodzie, ściekach, glebach i mułach oraz oznaczanie zawartości pierwiastków w cieczach oraz próbkach stałych.
Oferta usługowa:
Istnieje możliwość wykonywania zleconych badań laboratoryjnych na posiadanej aparaturze.
Osoba kontaktowa:
Albin Wojnar
tel 012/617-22-18;
e-mail: albin.wojnar@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza