• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium Chemii i Technologii Ropy

Miejsce usytuowania:
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Katedra Inżynierii Naftowej
A-4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 14
Średnia liczba studentów/rok: 260
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 14
Kierunki studiów:
WWNiG; Górnictwo i Geologia, I i V rok

Dodatkowe informacje:
W laboratorium wykonuje się badania własności fizyko chemicznych rop i produktów naftowych. Podstawowe badania dotyczące rop naftowych : rozdestylowanie ropy na frakcje paliwowe, określenie zawodnienia i zasolenia rop naftowych, wyznaczenie zawartości siarki i parafiny w ropie i produktach naftowych. Ponadto wykonujemy również podstawowe badania produktów naftowych tj. badanie zawartości związków nienasyconych w oleju napędowym, kwasowość olejów i smarów plastycznych, penetracja asfaltów i smarów. W laboratorium wykonujemy również badania pozostałości po procesach rafineryjnych tj. badanie porafinacyjnych ziem odbarwiających.
Osoba kontaktowa:
Danuta Zagrajczuk,
tel 12/617-22-08;
e-mail: zagradan@uci.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza