• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium dydaktyczne Katedry Inżynierii Gazowniczej


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Katedra Inżynierii Gazowniczej
A-4
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 8
Średnia liczba studentów/rok: 220
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 8
Kierunki studiów:
WWNiG; Górnictwo i Geologia; rok II, III, V
Dodatkowe informacje:
Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym z następujących przedmiotów: Hydromechanika, Gazownictwo, Automatyzacja i pomiary w gazownictwie. Stan wyposażenia laboratorium – dobry. Oryginalne stanowiska: pomiar strumienia objętości przepływu za pomocą gazomierza turbinowego oraz ciąg redukcyjno-pomiarowy.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Rafał Smulski
12/6173154; 12/6173668;
e-mail: rafal.smulski@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza