• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Laboratorium wytrzymałościowe


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych
A-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badania wytrzymałościowe materiałów w zakresie temperatur: od temperatury otoczenia do 1500°C. Możliwe jest badanie wytrzymałości na rozciąganie, zginanie (trój- i czteropunktowe) oraz ściskanie. Maksymalna siła w trakcie badania w temperaturze otoczenia to 150 kN, a w wysokich temperaturach 10 kN.
Oferta usługowa:
Ewentualne usługi badawcze mogą być przeprowadzone po każdorazowym omówieniu możliwości technicznych i warunków badania z osobą odpowiedzialną za laboratorium.
Osoba kontaktowa:
Dr inż. Zbigniew Pędzich
tel. 12-617-23-97
pedzich@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza