• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia badań ultradźwiękowych i mikroskopowych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Ceramiki Specjalnej
A-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Wyznaczanie wszystkich stałych sprężystości i stałych materiałowych materiałow ceramicznych, metali i polimerów (materiałów izotropowych i anizotropowych – kompozytów monotropowych ortotropowych).
Wyznaczanie modułu Younga włókien o długości powyżej 5 cm.
Nieniszczące badanie anizotropii.
Nieniszczące badanie jednorodności materiałów – rozkład gęstości w materiale.
Nieniszczące wykrywanie i lokalizacja wad.
Nieniszczące śledzenie zmian zachodzących w materiale w trakcie procesów technologicznych.
Oferta usługowa:
Istnieje możliwość wykonywania usług pomiarowych po uprzednim omówieniu warunków z kierownikiem katedry
Osoba kontaktowa:
dr inż. Beata Macherzyńska
012 617-25-63
beatam@agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza