• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia badań materiałów


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Ceramiki Specjalnej
A-3
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowe
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Analiza termograwimetryczna materiałów do 1200 °C
Pomiar potencjału elektrokinetycznego oraz wielkości ziaren od 60 nm do 2000 nm
Pomiar parametrów reologicznych zawiesin
Oferta usługowa:
Istnieje możliwość wykonywania usług pomiarowych po uprzednim omówieniu warunków z kierownikiem katedry
Osoba kontaktowa:
Mgr inż. Anna Pyda
tel. 012-617-46-14

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza