• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

<< wszystkie laboratoria w jednostce

Pracownia detektorów gazowych


aparatura
Miejsce usytuowania:
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek
D11
  Rodzaj laboratorium:
Laboratorium naukowo-dydaktyczne
Możliwości dydaktyczne:
Liczba stanowisk dydaktycznych: 10
Średnia liczba studentów/rok: 80
Średnie godzinowe obciążenie w tygodniu: 8
Działalność dydaktyczna i naukowa:
Specjalistyczne laboratorium Detektorów Gazowych realizowane dla studentów WFiIS kierunków Fizyka Medyczna i Fizyka Jądrowa semestr VII, liczba grup – 4, liczebność grupy – 20 osób.
Możliwości badawcze/pomiarowe:
Badanie gazowych detektorów promieniowania jonizującego oraz pomiar ich parametrów metodą impulsową i prądową.
Oferta usługowa:
Produkcja i regeneracja zamkniętych detektorów gazowych typu licznik proporcjonalny, licznik Geigera-Mullera.
Osoba kontaktowa:
dr inż. Tadeusz Kowalski, tel 012 617 3375, mail kowalski@novell.ftj.agh.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza