• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Laboratoria w AGH

Jednostka:
 
Rodzaj laboratorium:  
1 Laboratorium dydaktyczne Katedry Inżynierii Gazowniczej
2 Laboratorium Chemii i Technologii Ropy
3 Laboratorium Eksploatacji Otworowej
4 Laboratorium Ochrony Środowiska II
5 Laboratorium Ochrony Środowiska I
6 Laboratorium Mechaniki Zwiercania Skał
7 Laboratorium Geoinżynierii I
8 Laboratorium Geoinżynierii II
9 Laboratorium Komputerowe dla środowiska MS Windows I
10 Laboratorium Komputerowe dla środowiska MS Windows II
11 Laboratorium Płynów Wiertniczych
12 Laboratorium Fizykochemi Płynów Wiertniczych
13 Laboratorium Geofizyki Stosowanej
14 Laboratorium Geoenergetyki

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza