• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Laboratoria w AGH

Jednostka:
 
Rodzaj laboratorium:  
1 Laboratorium Wydziałowe Geotechniczne
2 Laboratorium Analiz Środowiskowych
3 Dydaktyczne Laboratorium Chemiczne
4 Laboratorium Petrofizyki
5 Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
6 Pracownia Mikroskopii Kruszcowej
7 Laboratorium Analityki Geochemicznej
8 Laboratorium Analiz Biogeochemicznych
9 Laboratorium Chromatografii Gazowej
10 Pracownia Mikroskopii Optycznej
11 Laboratorium Mikrotermometryczne
12 Laboratorium Hydrogeochemiczne
13 Laboratorium Mikroanalizy
14 Laboratorium Sedymentologiczne
15 Laboratorium Dendrochronologiczne
16 Pracownia Mikroskopowa
17 Laboratorium Komputerowe
18 Laboratorium Rentgenograficzne
19 Laboratorium Mineralogii Eksperymentalnej
20 Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej
21 Laboratorium Analizy Termicznej i Granulometrycznej
22 Pracownia Rentgenowska do Badań Strukturalnych i Fazowych
23 Laboratorium Komputerowych Systemów Pomiarowych
24 Laboratorium Geochemii Naftowej i Środowiskowej
25 Laboratorium dydaktyczne geologii inżynierskiej
26 Pracownia Spektroskopii w Podczerwieni
27 Laboratorium Wydziałowe Badań Fazowych, Strukturalnych, Teksturalnych i Geochemicznych

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza