• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Laboratoria w AGH

Jednostka:
 
Rodzaj laboratorium:  
1 Laboratorium z Fizyki
2 Laboratorium wizualizacji trójwymiarowej i wirtualnej rzeczywistości
3 Laboratorium projektowe Technika mikroprocesorowa
4 Pracownia Technologii Cienkich Warstw
5 Pracownia Technologii Cienkich Warstw
6 Pracownia Spektrometrii Optycznej i Sensorów Gazowych
7 Pracownia Technologii Cienkowarstwowej
8 DAIDALOS MIPv6
9 Laboratorium komputerowe Podstawy elektroniki Technika cyfrowa Systemy mikroprocesorowe
10 Laboratorium projektowania systemów VLSI-ASIC
11 Signal Processing Algorithm
12 Systemy multimedialne
13 Systemy komórkowe
14 Podstawy Systemów Telekomunikacyjnych
15 Metodyka i techniki programowania
16 Laboratorium Testowanie i Niezawodność
17 Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej
18 Laboratorium Sprzętowej Implementacji Algorytmów
19 Laboratorium techniki cyfrowej
20 Laboratorium Układów Elektronicznych
21 Laboratorium radiowe
22 ICSLAB
23 Laboratorium przetwarzania sygnałów
24 Laboratorium Elektroniki Wielkich Częstotliwości i Radiokomunikacji
25 Laboratorium grafiki komputerowej oraz metod rozpoznawania obrazu
26 Laboratorium Systemów Wysokiej Dostępności oraz Obliczeń Równoległych i Gridowych
27 Laboratorium Sieci Komputerowych
28 Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej
29 Laboratorium Transmisji Światłowodowej, Optoelektroniki i Fotoniki
30 Laboratorium Sieciowych Systemów Multimedialnych
31 Laboratorium Systemów Rozproszonych i Udostępniania Usług Sieciowych
32 Pracownia bezprzewodowych sieci kontrolno-pomiarowych
33 Laboratorium Inżynierii Akustycznej
34 Laboratorium Systemów Mobilnych
35 Laboratorium Sztucznej Inteligencji
36 Laboratorium Baz Danych i Systemów Ekspertowych
37 Pracownia Badań strukturalnych Cienkich Warstw i Nanostruktur
38 Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych
39 Laboratorium magnetooptyczne
40 Laboratorium Analogowych Układów CMOS w Technice VLSI
41 Laboratorium optyki i fotowoltaiki
42 Laboratorium Zawansowanych Systemów Elektronicznych i Sieci Cyfrowych
43 Cienkowarstwowych Struktur Półprzewodnikowych i Ogniw Słonecznych
44 Laboratorium wizualizacji trójwymiarowej i wirtualnej rzeczywistości
45 Laboratorium Inżynierii Oprogramowania i Systemów Baz Danych
46 Laboratorium Sieciowych Systemów Multimedialnych
47 Laboratorium Robotów Mobilnych
48 Laboratorium Sieci Komputerowych
49 Laboratorium Systemów Mobilnych
50 Laboratorium Układów Techniki Cyfrowej oraz Sprzętowego Przetwarzania Informacji
51 Laboratorium Badania QoE
52 Laboratorium Bezpieczeństwa Systemów i Sieci Teleinformatycznych
53 Laboratorium LTE
54 Laboratorium Nowoczesnych Sieci Optycznych
55 Laboratorium planowania sieci komórkowych
56 Laboratorium sieci i bezpieczeństwa
57 Laboratorium Sieci IP
58 Laboratorium bezprzewodowych sieci teleinformatycznych
59 Laboratorium bezprzewodowych sieci transmisji danych
60 Laboratorium przetwarzania i przesyłania informacji multimedialnych

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza