• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Laboratoria w AGH

Jednostka:
 
Rodzaj laboratorium:  
1 Laboratorium badania procesów w ogniwach paliwowych
2 Pracownia fizykochemii węgla
3 Pracownia adsorpcyjna nr 1
4 Pracownia oczyszczania ścieków
5 Laboratorium miernictwa cieplnego / Laboratorium konwersji energii i paliw
6 Laboratorium chromatografii gazowej oraz pirolizy i zgazowania paliw stałych
7 Laboratorium badań reakcyjności i wytrzymałości koksu
8 Laboratorium akumulatorów i ogniw paliwowych / Laboratorium fizyki przemian energetycznych i wykorzystania energi
9 Laboratorium analiz środowiskowych
10 Laboratorium przygotowania próbek
11 Pracownia Syntezy Nowych Materiałów
12 Laboratorium dynamiki procesów sorpcyjnych
13 Laboratorium technik pyłowych
14 Laboratorium sorpcyjne oceny struktury porowatej ciał stałych zgodnie z wymaganiami IUPAC oraz PN
15 Pracownia adsorpcyjna nr 2
16 Laboratorium Analizy Paliw Stałych
17 Laboratorium fizykochemii paliw ciekłych oraz nanomateriałów węglowych i nieorganicznych
18 Laboratorium procesów fluidalnych i wysokotemperaturowych
19 Pracowania Analizy Instrumentalnej i Fizykochemii Zjawisk Powierzchniowych
20 Laboratorium analityki rtęci
21 Laboratorium analiz chemicznych i promieniotwórczości w środowisku

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza