• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Laboratoria w AGH

Jednostka:
 
Rodzaj laboratorium:  
1 Laboratorium Badań Własności Mechanicznych I
2 Laboratoryjny Zespół Walcowniczy nr 2
3 Laboratorium Tłocznicze
4 Laboratorium Ciągarskie
5 Laboratorium Badań Własności Mechanicznych II
6 Laboratorium Komputerowe oraz Technologiczne
7 Pracownia Mikroskopowa
8 Laboratorium Chemii-Fizycznej
9 Pracownia Wysokich Temperatur
10 Laboratorium Badawcze Surówki i Żuzla
11 Laboratoryjny Zespół Walcowniczy nr 1
12 Pracownia Rentgenowska
13 Laboratorium Krystalografii i Rentgenografii
14 Międzywydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej
15 Laboratorium Badań Nieniszczących
16 Laboratorium Badań Mechanicznych
17 Laboratorium Badań Magnetycznych
18 Laboratorium Preparatyki Mikroskopii Elektronowej
19 Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
20 Laboratorium Analizy Obrazu
21 Laboratorium Chemicznych i Spektralnych Metod Analitycznych
22 Laboratorium Techniki Laserowej
23 Laboratorium Badań Dylatometrycznych
24 Laboratorium Obróbki Cieplnej
25 Laboratorium Badań Mechanicznych
26 Laboratorium Mikroskopii Optycznej
27 Laboratorium Komputerowe Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków
28 Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej i Mikroanalizy Rentgenowskiej
29 Pracownia Syntezy Materiałów Wysokotopliwych
30 Laboratorium Badań Mikroskopowo – Trybologicznych
31 Laboratorium Dylatometryczne
32 Laboratorium Metalurgii Proszków
33 Laboratorium Mieszania Proszków oraz Spiekania
34 Laboratorium Szlifiersko-Polerskie
35 Laboratorium Badania Własności Fizycznych i Technologicznych Proszków
36 Laboratorium Mikroskopii Optycznej
37 Laboratorium Pieców
38 Laboratorium Spawalnicze nr 1
39 Laboratorium Obróbki Cieplnej
40 Laboratorium Mikroskopowe
41 Laboratorium Komputerowe Katedry Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska
42 Laboratorium Przepływów
43 Laboratorium Termicznej Utylizacji Odpadów
44 Laboratorium Paliw Gazowych
45 Laboratorium Redukcji Tlenków Metali z Drobnoziarnistych Odpadów Hutniczych
46 Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji
47 Pomiary Cieplne – Wymiana Ciepła "I"
48 Pomiary Cieplne -Wymiana Ciepła "II"
49 Laboratorium Badań Wymienników Ciepła
50 Laboratorium Paliw Stałych
51 Laboratorium Bezstykowych Pomiarów Temperatury
52 Laboratorium Cechowania Termoelementów i Termometrów Rezystancyjnych
53 Laboratorium Procesów Spalania Paliw Gazowych
54 Laboratorium Wizualizacji Przepływów
55 Laboratorium Komputerowe Podstaw Informatyki
56 Laboratorium Grafiki Trójwymiarowej
57 Multimedialne Laboratorium Komputerowe
58 Laboratorium Komputerowe Podstaw Informatyki
59 Laboratorium Komputerowe Projektowania i Programowania
60 Laboratorium Żelazostopów
61 Laboratorium Procesów Odlewania Stali
62 Laboratorium Dynamiki Procesów Stalowniczych
63 Pracownia procesów elektrometalurgicznych
64 Laboratorium Kuźnictwa i Przetwórstwa Materiałów
65 Laboratorium Procesów Stalowniczych Wysokotemperaturowych
66 Laboratorium Chromatografii Gazowej
67 Laboratorium Oznaczania Przewodności Cieplnej Materiałów Dobrze Przewodzących
68 Laboratorium Badań Wymiany Ciepła Podczas Chłodzenia w Cieczach
69 Laboratorium Ogrzewnictwa
70 Laboratorium Preparatyki Materiałów i Charakterystyki Mikrostruktury
71 Laboratorium Obróbki Powierzchniowej
72 Laboratorium Badań Własności Materiałów

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza