• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Laboratoria w AGH

Jednostka:
 
Rodzaj laboratorium:  
1 Laboratorium Komputerowe nr 1, KGBiG
2 Laboratorium Komputerowe nr 2, KGBiG
3 Laboratorium Komputerowe, KEiZP
4 Komputerowe Laboratorium Modelowania i Prognozowania Procesów Inżynierskich
5 Laboratorium Aerologii Górniczej, Wentylacji i Klimatyzacji
6 Laboratorium BHP
7 Laboratorium Mechaniki Płynów
8 Laboratorium Techniki Chłodniczej i Klimatyzacji
9 Laboratorium Odwadniania
10 Laboratorium Ochrony Środowiska
11 Laboratorium Badań Wytrzymałościowych
12 Laboratorium Badań Geotechnicznych
13 Laboratorium Własności Odpadów
14 Laboratorium Rozdrabniania i Przesiewania
15 Laboratorium sporządzania zawiesin popiołowo-wodnych
16 Laboratorium Hydrologii i Hydrauliki Geoinżynierskiej
17 Laboratorium Badania Gleb i Skał
18 Centralne Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych
19 Laboratorium Chemii Ogólnej i Analitycznej
20 Laboratorium Chemii Organicznej i Fizycznej
21 Laboratorium Flotacji i Procesów Grawitacyjnych
22 Laboratorium Mikrobiologiczne
23 Laboratorium Mikromerytyki
24 Laboratorium Badania Własności Skał i Wyrobów Kamieniarskich
25 Laboratorium Technologii Materiałów Budowlanych
26 Laboratorium Badań Pozniszczeniowych
27 Laboratorium Badania Obudów Wyrobisk Podziemnych
28 Laboratorium Reologiczne
29 Laboratorium Robót Strzałowych i Ochrony Środowiska
30 Laboratorium Chromatograficzne
31 Laboratorium Chromatograficzne
32 Stanowisko do Badań i Atestacji Elementów Obudowy Kotwiowej

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza