• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Katalog aparatury

abcćdefghijklłmnoóprsśtuwzźż0-9wszystkie

 

Jednostka:  
1  Specjalistyczna aparatura chemiczna do mineralizacji próbek organicznych
2  Spektrofotometr Spekol 11
3  Spektrometr kątowo- rozdzielczej ultrafioletowej fotoemisji elektronowej ARUPS (ang. Angle-Resolved Ultraviolet Photoemission Spectroscopy)
4  Spektrometr magnetycznego rezonansu jądrowego
5  Spektrometr mikrofalowy rezonansu elektronowego EPR/FMR (ang. Electron Paramagnetic Resonance/ Ferromagnetic Resonance)
6  Spektrometr mössbauerowski – 3 sztuki
7  Spektrometr mossbauerowski CEMS
8  Spektrometr mossbauerowski do pomiarów niskotemperaturowych
9  Spektrometr mossbauerowski do pomiarów z chłodzonym źródłem
10  spektrometr NMR, wzmacniacz impulsowy, urządzenie do badania rozkładu pola magnetycznego, impulsowy spektrometr NMR
11  Spektrometr promieniowania alfa
12  Spektrometr promieniowania alfa
13  Spektrometr promieniowania alfa/beta z ciekłym scyntylatorem
14  Spektrometr promieniowania alfa/beta z ciekłym scyntylatorem
15  Spektrometr promieniowania gamma
16  Spektrometr promieniowania gamma
17  Stanowisko do pomiaru oporu czteropunktową metodą zmiennoprądową
18  Stanowisko do produkcji i regeneracji detektorów gazowych.
19  Stanowisko próżniowe.
20  Stanowiso zawiera pompy próżniowe rotacyjną i dyfuzyjną.
21  Szlifierko-Polerka


ilość pozycji na stronie:

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza