• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Katalog aparatury

abcćdefghijklłmnoóprsśtuwzźż0-9wszystkie

 

Jednostka:  
1  Detektor Geigera-Müllera z cienkim okienkiem mikowym z aparaturą Standard-70 (POLON).
2  Detektor półprzewodnikowy Ge(Li) z torem spektrometrycznym S100 firmy Canberra.
3  Detektor scyntylacyjny 1.5” x 1.5” z torem spektrometrycznym Standard-70 (POLON).
4  Detektor scyntylacyjny 3” x 3” z torem spektrometrycznym Standard-70 (POLON) oraz kartą PC analizatora wielokanałowego OXFORD.
5  Detektor scyntylacyjny z cienkim okienkiem z torem spektrometrycznym Standard-70 (POLON).
6  Detektor scyntylacyjny z kryształem czułym na niskoenergetyczne promieniowanie gamma.
7  Dyfraktometr rentgenowski Philips


ilość pozycji na stronie:

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza