• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Katalog aparatury

abcćdefghijklłmnoóprsśtuwzźż0-9wszystkie

 

Jednostka:  
1  Agilent 4395 Network/Spectrum/Impedance Analyzer
2  Agilent B1500A Semiconductor Device Analyzer
3  analizator kulometryczny, mikroskop AFM ze skanerem, spin coater, mikroskop fluorescencyjny
4  Analizator wielokanalowy (karta PC) ,TRUMP – 8k/2k, z oprogramowaniem MAESTRO( ORTEC)
5  Analizator wielokanałowy (karta PC) ,ACE – 1024k, ORTEC, z oprogramowaniem MAESTRO( ORTEC)
6  aparatura Czochralskiego
7  Aparatura do pobierania i selekcji uziarnienia pyłów powietrza
8  aparatura do pomiaru efektu magnetoelektrycznego
9  Aparatura do pomiaru stężenia radonu w powietrzu i powietrzu glebowym
10  Aparatura do pomiaru stężenia radonu w powietrzu i powietrzu glebowym
11  aparatura rentgenowska
12  Aparatura używana w laboratoriach naukowych prowadzących zajęcia + 3 konwertery AC/CA, + 4 multimetry


ilość pozycji na stronie:

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza