• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Katalog aparatury

abcćdefghijklłmnoóprsśtuwzźż0-9wszystkie

 

Jednostka:  
91  Wielodetektorowy zastaw do rejestracji rozkładów czasowych i przestrzennych natężenia promieniowania gamma oraz znaczników.
92  Wielofunkcyjny rentgenowski spektrometr fluorescencyjny
93  Wielokomorowa aparatura ultrawysokiej próżni
94  Wire Bonder mod. 5330 F&K Delvotec
95  Zasilacze
96  Zestaw do pomiaru radonu
97  Zestaw do spalania próbek pochodzenia organicznego w gazowym O2.
98  Zestaw PPMS
99  Zestaw przyrządów dozymetrycznych: EKO-C (POLON EKOLAB), RK-67 (POLON), RKP-1-2(POLON)- , RK-20(POLON),Micro R Meter (Lundlum Measurements INC), Monitor neutronów(NE Technology).

ekrany: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ilość pozycji na stronie:

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza