• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Katalog aparatury

abcćdefghijklłmnoóprsśtuwzźż0-9wszystkie

 

Jednostka:  
16  Aparatura używana w laboratoriach naukowych prowadzących zajęcia + 3 konwertery AC/CA, + 4 multimetry
17  Chromatograf gazowy
18  Chromatograf gazowy
19  Czytnik laboratoryjny TL i sprzężony z nim komputer IBM PC
20  Detektor Geigera-Müllera z cienkim okienkiem mikowym z aparaturą Standard-70 (POLON).
21  Detektor półprzewodnikowy Ge(Li) z torem spektrometrycznym S100 firmy Canberra.
22  Detektor scyntylacyjny 1.5” x 1.5” z torem spektrometrycznym Standard-70 (POLON).
23  Detektor scyntylacyjny 3” x 3” z torem spektrometrycznym Standard-70 (POLON) oraz kartą PC analizatora wielokanałowego OXFORD.
24  Detektor scyntylacyjny z cienkim okienkiem z torem spektrometrycznym Standard-70 (POLON).
25  Detektor scyntylacyjny z kryształem czułym na niskoenergetyczne promieniowanie gamma.
26  Dyfraktometr rentgenowski Philips
27  Elektryczność i magnetyzm (17 stanowisk)
28  Ewaluacyjne zestawy programowalnych układów logicznych Spartan-3AN
29  Fizyka atomowa i jądrowa (9 stanowisk)
30  Fizyka materii skondensowanej (14 stanowisk)

ekrany: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ilość pozycji na stronie:

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza