• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Katalog aparatury

abcćdefghijklłmnoóprsśtuwzźż0-9wszystkie

 

Jednostka:  
1  Rentgenowski fluorescencyjny mikroskop konfokalny
2  10 komputerow PC
3  2 detektory scyntylacyjne 2” x 2” z torem spektrometrycznym w standardzie Camac (PO:LON)
4  2 x. Detektor scyntylacyjny 3x3 cale z torem spektrometrycznym w standardzie Camac
5  Agilent 4395 Network/Spectrum/Impedance Analyzer
6  Agilent B1500A Semiconductor Device Analyzer
7  analizator kulometryczny, mikroskop AFM ze skanerem, spin coater, mikroskop fluorescencyjny
8  Analizator wielokanalowy (karta PC) ,TRUMP – 8k/2k, z oprogramowaniem MAESTRO( ORTEC)
9  Analizator wielokanałowy (karta PC) ,ACE – 1024k, ORTEC, z oprogramowaniem MAESTRO( ORTEC)
10  aparatura Czochralskiego
11  Aparatura do pobierania i selekcji uziarnienia pyłów powietrza
12  aparatura do pomiaru efektu magnetoelektrycznego
13  Aparatura do pomiaru stężenia radonu w powietrzu i powietrzu glebowym
14  Aparatura do pomiaru stężenia radonu w powietrzu i powietrzu glebowym
15  aparatura rentgenowska

ekrany: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ilość pozycji na stronie:

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza