• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Dyfraktometr rentgenowski DRON-3.0

Dyfraktometr rentgenowski - rejestracja dyfraktogramów w zakresie: kątowym 1÷156o 2
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
mgr Adam Gaweł
617-37-65
agawel@ahg.edu.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza