• Strona główna AGH
  • AGH Main Page
 
Szukaj w systemie LAB

Spektrofotometr Merck Nova 60 z termoreaktorem do wykonywania analiz w systemie Merck Spectroquant

Do wykonywania ilościowych oznaczeń wielu składników anionowych, jak np.: siarczanów, cyjanków, siarczków, azotanów, azotynów i związków amonowych, fosforu, detergentów anionowych, aldehydów, bromków, jodków, azotu ogólnego, węgla organicznego w wodzie, fenoli i innych.
Umiejscowienie aparatury:   Osoba kontaktowa:
Dr Jan Tarkowski – tel. 36-29, 24-41, e-mail: tarkowskijp@gazeta.pl

All rights reserved (c) 2013 Akademia Górniczo-Hutnicza